Telefon: 043 231 643

   Mob.: 098 205 018

U našem servisu ugrađujemo dvije vrste auto plinske instalacije sa različitim principom rada. Kod klasičnog tipa instalacije plin sa reduciranim tlakom izlazi iz isparivača - reduktora pod djelovanjem vakuma u mješaču (princip Venturijeve cijevi) smještenog prije leptira za reguliranje snage, gdje se miješa sa zrakom, ulazi u usisnu granu motora, te popunjava cijelu usisnu granu gorivom smjesom plina i zraka. Otvaranjem ventila smjesa se usisava u cilindar gdje u radnom taktu izgara. Regulacija količine plina se vrši koračnim motorom smještenim u vodu između isparivača i mješača, kojim upravlja kontrolni uređaj uzimajući u obzir podatke o sadržaju ispušnih plinova u ispuhu (od lambda sonde).

Kod suvremenijeg tipa instalacije plin se reducira (sa tlaka od oko 8 do 10 bara koji se nalazi u spremniku) u isparivaču - reduktoru na niži tlak (oko 1 bara). Odatle plin reduciranog tlaka prolazi kroz filter do plinskih dizni koje ubrizgavaju plin neposredno ispred usisnog ventila i točno u trenutku otvorenosti usisnog ventila motora. Regulacija količine plina se vrši promjenom otvorenosti plinskih dizni kojima upravlja kontrolni uređaj na osnovu podataka o dužini otvorenosti benzinskih dizni (kada motor radi na UNP, signal upravljanja benzinskih dizni se preusmjerava na auto-plinski kontrolni uređaj pa benzinske dizne ne ubrizgavaju benzin).

Kod suvremenijeg načina rada ne dolazi do skupljanja gorive smjese u usisnoj grani, pa ne može doći do samozapaljenja smjese u usisnoj grani u slučaju kada je visokonaponski sustav paljenja smjese motora neispravan (ovo je razlog zašto se preporučuje ugradnja modernog tipa instalacije kod motora sa plastičnom usisnom granom). Tlak koji se takvim izgaranjem stvara u usisnoj grani kod klasičnih tipova plinske instalacije poništava se ventilom koji reagira na tlakove koji su veći od atmosferskog.

Obje vrste plinske instalacije zadovoljavaju uvjete i propise hrvatskog zakonodavstva, te se mogu atestirati u stanicama tehničkog pregleda. Klasični tip auto plinske instalacije se obično ugrađuje u starija vozila, dok se suvremeniji tip ugrađuje u vozila sa plastičnom usisnom granom i u novija vozila.

 

Servis

Ugradnja auto plina primarna je djelatnost "Auto plina Meštar". Osim ugradnje, nudimo i vrhunski servis auto plinskih instalacija uz korištenje najmodernijih alata i tehnika trenutno dostupnih. Osim ugradnje i servisa, nudimo i ekotest, te podešavanje Vašeg vozila za optimalan rad, a samim time i za uspješan prolazak tehničkog pregleda i atesta auto plina.

Kako bi vaš automobil radio besprijekorno, nudimo i ekotest te podešavanje vozila za ekotest. Ekotest je preduvjet optimalne snage i potrošnje, a ne samo zadovoljenje propisa.